HƯỚNG DẪN CÀI GAME TETRIS TRÊN ĐIỆN THOẠI

■ Bước 1: Vào [AppStore], có biểu tượng như hình bên dưới


■ Bước 2: Khi AppStore đã mở, chọn nút [Tìm kiếm] có biểu tượng như hình bên dưới


■ Bước 3: Trên thanh tìm kiếm nhập 「Tetris」, sau đó nhấn phím [Tìm]


■ Bước 4: Tìm đến game Tetris có hình đại diện như bên dưới


■ Bước 5: Chọn [Nhận] hoặc hình đám mây


■ Bước 6: Biểu tượng vòng tròn xuất hiện, là game đang được cài đặt.


■ Bước 7: Sau khi cài đặt xong, biểu tượng vòng tròn hiển thị [MỞ], như vậy đã cài đặt xong